Анкета

Какво представлявя възпитанието на детето според вас?

Развитие на детето през втората и третата година - част първа

Проходилото дете разширява взаимодействията си с околната среда. Отива до предмети,
които привличат неговото внимание не само у дома, но и на двора, в по–близки и по–далечни
пространства. Това обогатява познанията и развитието му.

Характерно за възприятията е натрупването на впечатления. Може определено да се каже, че детето от този възрастов период е обърнато към околната среда и изпитва глад за впечатления. Удоволетворяването му е съществено условие за цялостното психическо развитие. Жаждата за впечатления е причина детето да се стреми всичко да види, да пипне, да чуе. Оттук и потребността да бъде предпазвано от посягане към предмети, които могат да му причинят болка, увреждания.

По-богатите взаимодействия с околната среда изискват физическо укрепване на детето и
постиженията улесняват неговата активност. То пораства с около 20 см. и достига на височина 84–85 см. Наддава на тегло около 5 кг. и достига до 12 – 12,5 кг. Тялото става по- хармонично. До края на периода поникват всичките 20 млечни зъби. Усъвършенства се дейността на
кръвообръщението, дишането, забавя се пулсът. Подобрява се дейността на нервната система – процесите на задържане, концентиране, работоспособност и др. Значителна е потребността на детето от движения и те все повече започват да се отличават с ловкост, бързина, увереност, което свидетелства, че периодът е сензитивен, благоприятен за развитието им и следва да се оползотворява.

Във все по–богатата по съдържание дейност се подобрява координацията между сетивата,
движенията и познанията. В резултат децата по-умело използват предметите по тяхното
предназначение, т.е. овладяват социално изработените средства за дейност, които изискват и
стимулират интелектуалното развитие. Естествено активността на детето прави вниманието по–устойчиво, волево и разпределено, увеличават се съхраняваните образи в паметта и услужливостта й при използването им. Забележително се извисяват речта и мисленето.

За отбелязване е, че след ръката речта започва да води развитието на интелекта. Отначало
речта е ситуативна във вид на диалог. Отличава се с голяма активност и нарастващо задаване на въпроси от детето. За които то не получава обяснения, само си съставя отговори. Ускорено се усъвършенства речта му. Изобилства с глаголи (на две години те са вече 90 – 100). Ориентира се, макар не винаги точно, във времето на глагола. Започва да си служи със съюзи, наречия (сега, скоро, тогава, заедно и др). Появяват се обстоятелствени пояснения (за място, време, причина). Множат се прилагателните. Наред с разширяване на активната реч, бързо се увеличава и съдържанието на пасивната. Ако на две години и половина детето знае около 300 думи, то само за още шест месеца те достигат до 1200 – 1300. Сред кратките изречения се появяват разширени и сложни. Присъщо на детето става да се вслушва в речта на възрастните не само като възможност за общуване, но за саморегулиране, в съответствие с посланията, на собственото поведение и на своята реч.

В характеристиката за възходящото развитие на речта през периода, заслужава да се отбележат през втората година две конкретни особености : Децата пропускат звукове, разменят
местата на срички, трудно произнасят звука «р» ( трудността се превъзмогва през третата година ) и си служат с така наречената автономна реч (не с официално говоримата), за утвърждаването, пък и за появяването й дял имат и възрастните. Децата се затрудняват да произнасят някои думи и си служат с части от тях (« да» - вода, «моко» - мляко» и др.).

Речта открива поле за разцвет на мисленето. Осъществяват се процеси на обобщаване.
Отначало те са неточни (детето назовава топка всички кръгли предмети), но постепенно започват да се основават на съществени признаци (птичките са живи, летят и пеят) и да си служат с все по-общи понятия (играчки, животни, деца, дрехи и др.) . Ползват се от сравнения, търсят връзки и зависимости, но не винаги са в състояние да ги извършват правилно.

назад ...

Предмети и аксесоари, от които трябва да се пази малкото дете

Когато се мисли за безопасността на малкото дете, е повече от ясно, че едва ли ще може да се изпразни цялото жилище от всички опасни за бебето предмети. Но е задължително поне да ги направите недостъпни за него - просто е необходимо да се вдигнат нависоко, за да са извън обхвата на палавите бебешки ръце.

Едни от най-опасните предмети от тях са вази, пепелници, чаши, бутилки, ножове, вилици, самобръсначки и други остри предмети. В никакъв случай не трябва да се забравят и едни от любимите на тате и мама запалими аксесоари - цигари, кибрит, запалки, както и запалените свещи.

прочети повече ...

Ранното развитие на детето - чрез игри, песни и приказки

Днес съществуват много начини да се стимулира развитието на едно дете - различни логически игри и забавления. Но не трябва да се забравя, че занятията на малкото трябва да имат комплексен и системен характер.

Препоръчват се рисуването, театралните игри, както и използването на логически игри. От много голямо значение е и индивидуалният подход към детето и използването на нови технологии за развитие на детето.

прочети повече ...

АРХИВ

Юли

Май

Април

Март

Февуари

Януари

Търси в статии